Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Työnohjauksen vaikuttavuudesta:

 • perustehtävä kirkastuu
 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • työtehtävät ja roolit jäsentyvät
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • työyhteisön ilmapiiri paranee
 • poissaolot vähenevät
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy

Toiminnalliset menetelmät työhyvinvoinnin tukena:

 • rentouttaa ja rauhoittaa
 • ruokkii luovuutta
 • voimaannuttaa
 • vapauttaa tunteita
 • lisää itsetuntemusta
 • antaa virikkeitä ja mielenvirkeyttä
 • haastaa pohtimaan
 • antaa aineksia ammatilliseen kasvuun

Lisää tietoa työnohjauksesta STOry:n sivuilta:

www.suomentyonohjaajat.fi

Työnohjaus

Yksilö-, ryhmä- ja esimiestyönohjausta ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin tueksi

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä.

Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua, tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista jäsentäen niitä eri näkökulmista. 

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran tavoitteellinen oppimisprosessi, jossa työn tekemisen eri osa-alueita lähestytään erilaisten työmenetelmien kautta.  

 

Voimavaroja työhön luovin ja toiminnallisin menetelmin

Perinteisen keskustelun (dialogi) lisäksi työnohjauksessa voidaan työskennellä myös toiminnallisin menetelmin.

Kokemuksellinen oppiminen toiminnallisia menetelmiä käyttäen rikastuttaa reflektiota.  Omia kokemuksia voidaan sekä syventää että etäännyttää työnohjattavan mieltymyksiä ja vahvuuksia hyödyntäen.

Toiminnallisten menetelmien käytöstä sovitaan aina työnohjattavan ja työnohjaajan kesken. 

Esimerkkejä erilaisista toiminnallisista menetelmistä: musiikki, kuvat, symbolit, roolin vaihto, suhteiden konkretisointi, piirtäminen, maalaaminen ja rentoutustekniikat.

Voimavarakeskeinen, luova työskentelyote mahdollistaa tutkia omaa itseään, työtään ja hyvinvointiaan juuri sillä syvyydellä kuin se itsestä tuntuu hyvältä.

Klavesiini tarjoaa yksilö- ja ryhmätyönohjausta, esimiestyönohjausta ja yhteisötyönohjausta. Klavesiinin työnohjaus on laaja-alaista, eri teoriamalleja (psykodynaaminen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen, systeemiteoreettinen) yhdistelevää.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!