Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Koulutus ja ammatilliset tutkinnot:

Työnohjaaja (STOry) 2017  TAMK

Musiikkiterapeutti, sosionomi (AMK) 2007 Piramk

Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005 Opeko/Johtamistaidon opisto r.y.

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja 1993 Joy

Lisäkoulutukset:

Työnohjaajana perhehoidon kentässä 2016 Perhehoitoliitto

GAS-menetelmäkoulutus 2014 Samk

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 2013 Joy

Ilmaisusta eheytymiseen - musiikkipsykoterapia muutoksen tukena 2007  Suomen musiikkterapiayhdistys r.y.

Hallintotieteen perusopinnot 2004 Tay

Opetushallinnon tutkinto 2003

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opintojakso 2001 SibA

Yksinlaulun opintoja laulun lehtori (SibA) Tellervo Pajamiehen oppilaana 1996-2005

Yksinlaulun mestarikursseja vuosina 1997-2000

World Village 1999 ja 2000 Orff-pedagogiikan sovelluksia Kymenlaakson kesäyliopisto

Aikuisopettajan pedagoginen peruskoulutus 1994 Tay

Musiikin syventävät opinnot 1994 Joy

Alkuopetuksen perusopinnot 1994 Joy

Tietojenkäsittelyn perusopinnot 1994 Joy

Säveltapailun II kurssitutkinto 1989 Helsingin Konservatorio

Terapeutti - Työnohjaaja

Klavesiinin musiikkiterapeutti - työnohjaaja Marjut Sahari-Anttila on valmistunut v. 2017 työnohjaajaksi (60 op) Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) ja v. 2007 Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta (Piramk) sosionomiksi (AMK) ja musiikkiterapeutiksi. Marjut Sahari-Anttila on sekä Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen että STOry:n jäsen.

 

KELAN vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoajana hänen erityisosaamistaan ovat kommunikaation häiriöt, vuorovaikutusta ja puhetta tukevat menetelmät, autismin kirjo, oppimisvaikeudet sekä oppimisvalmiudet.

 

Kohderyhminä ovat autismin kirjon (autismi, Aspergerin oireyhtymä, laaja-alainen kehityshäiriö), ADHD:n, Touretten, kehitysvamman sekä kielen ja puheen häiriöistä kärsivät lapset, nuoret ja aikuiset. 

 

Työnohjaajana hän toimii kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreilla. Erityisosaamisena esimiestyönohjaus, perhehoidon eri toimijoiden työnohjaus, terapia-alan työnohjaus ja työyhteisötyönohjaus. 

 

Pohjakoulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri v. 1993 (kaksoiskelpoinen luokanopettaja, jolla peruskoulun musiikin aineenopettajan  ja rehtorin pätevyys). 

 

Työkokemus:

Kuntoutuksen, työnohjauksen  ja opetusalan yksityinen ammatinharjoittaja 2006- 

  • KELAN vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapian palveluntuottaja 2015-
  • työnohjauspalvelut 2017-
  • yksilömusiikkiterapia, ikääntyvien ja dementikkojen ryhmämusiikkiterapia, kehitysvammaisten aikuisten ryhmämusiikkiterapia, työvoimapoliittiset koulutukset

Päätoiminen musiikkiterapeutti ja musiikinopettaja Musiikkiosuuskunta Oktaavi/Musiikkikoulu Maija Salo 2011-2015

  • yksilömusiikkiterapia (KELAN palveluntuottajana), mukautettu soitonopetus

Sivutoiminen musiikinopettaja Musiikkiosuuskunta Oktaavi/Musiikkikoulu Maija Salo 2009-2011

  • mukautettu musiikinopetus, musiikkileikkikoulu, kuoronjohto

Luokanopettaja Sastamalan kaupunki 2003-2011

  • luokanopetus, pienryhmien musiikinopetus (luokat 3-9), koulujen musiikkikerhot, integraatio-opetus, esimiestehtävät (apulaisjohtaja, koulunjohtaja)

Tampereen Oopperan kuoro 2001-2003

Musiikkiluokan opettaja  Nokian kaupunki 1996-2003

Luokan- ja musiikkiluokan opettaja Kotkan kaupunki 1994-1996

Pianonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja 1993-1994 Linnalan kansalaisopisto

  • pianon soitto, kehitysvammaisten musiikkipiiri

Pianonsoiton ja vapaasäestyksen sivutoiminen tuntiopettaja 1993-1994 Joensuun yliopisto, luokanopettajan koulutusohjelma