Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Koulutus ja ammatilliset tutkinnot:

Työnohjaaja (STOry) 2017  TAMK

Musiikkiterapeutti, sosionomi (AMK) 2007 Piramk

Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005 Opeko/Johtamistaidon opisto r.y.

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja 1993 Joy

Lisäkoulutukset:

Työnohjaajana perhehoidon kentässä 2016 Perhehoitoliitto

GAS-menetelmäkoulutus 2014 Samk

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 2013 Joy

Ilmaisusta eheytymiseen - musiikkipsykoterapia muutoksen tukena 2007  Suomen musiikkterapiayhdistys r.y.

Hallintotieteen perusopinnot 2004 Tay

Opetushallinnon tutkinto 2003

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opintojakso 2001 SibA

Yksinlaulun opintoja laulun lehtori (SibA) Tellervo Pajamiehen oppilaana 1996-2005

Yksinlaulun mestarikursseja vuosina 1997-2000

World Village 1999 ja 2000 Orff-pedagogiikan sovelluksia Kymenlaakson kesäyliopisto

Aikuisopettajan pedagoginen peruskoulutus 1994 Tay

Musiikin syventävät opinnot 1994 Joy

Alkuopetuksen perusopinnot 1994 Joy

Säveltapailun II kurssitutkinto 1989 Helsingin Konservatorio

Terapeutti - Työnohjaaja

Klavesiinin musiikkiterapeutti - työnohjaaja Marjut Sahari-Anttila on valmistunut v. 2017 työnohjaajaksi (60 op) Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) ja v. 2007 Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta (Piramk) sosionomiksi (AMK) ja musiikkiterapeutiksi. Marjut Sahari-Anttila on STOry:n jäsen.

 

Työnohjaajana hän toimii kasvatus-  ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreilla. Erityisosaamisena esimiestyönohjaus, perhehoidon eri toimijoiden työnohjaus, terapia-alan työnohjaus ja työyhteisötyönohjaus. 

 

Laaja-alaisen musiikkiterapian yksityisenä palveluntarjoajana hänen erityisosaamistaan ovat kommunikaation häiriöt, vuorovaikutusta ja puhetta tukevat menetelmät, autismin kirjo, oppimisvaikeudet sekä oppimisvalmiudet.

 

 Pohjakoulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri v. 1993 (kaksoiskelpoinen luokanopettaja, jolla peruskoulun musiikin aineenopettajan  ja rehtorin pätevyys). 

 

Työkokemus:

Kuntoutuksen, työnohjauksen  ja opetusalan yksityinen ammatinharjoittaja 2006- 

  • KELAN vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapian palveluntuottaja 2015-2018
  • työnohjauspalvelut 2017-
  • yksilömusiikkiterapia, ikääntyvien ja dementikkojen ryhmämusiikkiterapia, kehitysvammaisten aikuisten ryhmämusiikkiterapia, työvoimapoliittiset koulutukset

Päätoiminen musiikkiterapeutti ja musiikinopettaja Musiikkiosuuskunta Oktaavi/Musiikkikoulu Maija Salo 2011-2015

  • yksilömusiikkiterapia (KELAN palveluntuottajana), mukautettu soitonopetus

Sivutoiminen musiikinopettaja Musiikkiosuuskunta Oktaavi/Musiikkikoulu Maija Salo 2009-2011

  • mukautettu musiikinopetus, musiikkileikkikoulu, kuoronjohto

Luokanopettaja Sastamalan kaupunki 2003-2011

  • luokanopetus, pienryhmien musiikinopetus (luokat 3-9), koulujen musiikkikerhot, integraatio-opetus, esimiestehtävät (apulaisjohtaja, koulunjohtaja)

Tampereen Oopperan kuoro 2001-2003

Musiikkiluokan opettaja  Nokian kaupunki 1996-2003

Luokan- ja musiikkiluokan opettaja Kotkan kaupunki 1994-1996

Pianonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja 1993-1994 Linnalan kansalaisopisto

  • pianon soitto, kehitysvammaisten musiikkipiiri

Pianonsoiton ja vapaasäestyksen sivutoiminen tuntiopettaja 1993-1994 Joensuun yliopisto, luokanopettajan koulutusohjelma