Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Musiikkiterapialla voidaan tukea ja parantaa:

 • vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja
 • kehonhahmotusta
 • oman toiminnan jäsentämistä  (toiminnanohjaustaidot)
 • ympäristön hahmottamista
 • tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä
 • suun motoriikkaa
 • kuullun hahmottamista
 • lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia
 • psyykkistä hyvinvointia
 • itseilmaisua ja tunne-elämää
 • itsetuntemusta
 • itseluottamusta
 • elämänhallinnan tunnetta 

 

 

Musiikkiterapia

Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.

Musiikkiterapiaistunto on luova prosessi,  jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito.

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Musiikkiterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteellä. Terapian maksajana voi toimia sairaanhoitopiiri, sosiaalitoimi, perheneuvola, KELA tai vakuutusyhtiö. Terapiaan voi myös tulla yksityisesti omalla kustannuksella.